Service

 

 

Depannage dienst

We beschikken over een depannagedienst die 24/24 en dit 7/7 beschikbaar is via 051/69.55.09

 

 

Onderhoudscontract

Defecten aan uw koelapparatuur, daar zit u in geen geval op te wachten. Gelukkig is deze apparatuur niet storingsgevoelig, als u maar zorgt voor professioneel, planmatig en preventief onderhoud.  

Wil u ook een optimaal rendement behouden dan dient de installatie periodiek gereinigd en nagezien te worden. 
Bij preventief onderhoud worden de kosten immers gelijkmatig over de (langere) levensduur van de installatie verdeeld.
Een ander argument voor preventief onderhoud is de huidige milieuwetgeving (VLAREM II), waarin onder andere de verplichte periodieke  controle beschreven staat.

Een Polar-onderhoudscontract is een contract op maat van uw installatie.